CHD联盟.探索频道-史上100个伟大发现[Discovery HD]-100.Greatest.Discoveries

CHD联盟 探索频道 史上100个伟大发现 Discovery HD 100 Greatest Discoveries

文件大小: 19.11 GB

收录时间: 2年前

最后活跃: 4天前

活跃热度: 353

磁力链接: 磁力链接 magnet:?xt=urn:btih:00707acf816a2b0674a7df3f92586398bac428eb

迅雷链接: 迅雷链接 thunder://QUFtYWduZXQ6P3h0PXVybjpidGloOjAwNzA3YWNmODE...

文件列表:

 1. [探索频道.外星球异形探索].Discovery.Channel.Alien.Planet.2010.720p.HDTV.x264.AC3.DHD.MKV 2.20 GB
 2. [探索频道-建造奇迹系列-漂浮城市].HDTV.Discovery.Build.It.Bigger.Floating.City.x264.720p.AC3.MVGroup.Forum.MKV 1.43 GB
 3. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.7of9.Medicine.DivX.AC3.www.mvgroup.org(1).avi 1.40 GB
 4. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.3of9.Chemistry.DivX.AC3.www.mvgroup.org.avi 1.40 GB
 5. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.8of9.Physics.DivX.AC3.www.mvgroup.org(1).avi 1.40 GB
 6. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.9of9.TopTen.DivX.AC3.www.mvgroup.org.avi 1.40 GB
 7. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.6of9.Genetics.DivX.AC3.www.mvgroup.org.avi 1.40 GB
 8. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.5of9.Evolution.DivX.AC3.www.mvgroup.org.avi 1.40 GB
 9. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.4of9.Earth.Sciences.DivX.AC3.www.mvgroup.org.avi 1.40 GB
 10. [email protected]CHD.avi 1.40 GB
 11. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.1of9.Astronomy.DivX.AC3.www.mvgroup.org(1).avi 1.40 GB
 12. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.2of9.Biology.DivX.AC3.www.mvgroup.org(1).avi 1.40 GB
 13. [email protected]D.avi 1.40 GB
 14. [探索频道.外星球异形探索].Discovery.Channel.Alien.Planet.2010.720p.HDTV.x264.AC3.DHD.srt 96 KB
 15. [探索频道-建造奇迹系列-漂浮城市].HDTV.Discovery.Build.It.Bigger.Floating.City.x264.720p.AC3.MVGroup.Forum.srt 45 KB
 16. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.4of9.Earth.Sciences.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 38 KB
 17. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.5of9.Evolution.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 37 KB
 18. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.6of9.Genetics.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 37 KB
 19. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.8of9.Physics.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 36 KB
 20. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.9of9.TopTen.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 35 KB
 21. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.3of9.Chemistry.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 34 KB
 22. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.2of9.Biology.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 34 KB
 23. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.7of9.Medicine.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 33 KB
 24. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.1of9.Astronomy.DivX.AC3.www.mvgroup.org(1).srt 31 KB
 25. [DHDT.世界百大发现].DHDT.100.Greatest.Discoveries.1of9.Astronomy.DivX.AC3.www.mvgroup.org.CN.srt 31 KB